Δημοσίευση

Mortality After Pediatric Arterial Ischemic Stroke.

ΤίτλοςMortality After Pediatric Arterial Ischemic Stroke.
Publication TypeJournal Article
AuthorsBeslow, L. A., Dowling M. M., Hassanein S. M. A., Lynch J. K., Zafeiriou D., Sun L. R., Kopyta I., Titomanlio L., Kolk A., Chan A., Biller J., Grabowski E. F., Abdalla A. A., Mackay M. T., & deVeber G.
Corporate AuthorsInternational Pediatric Stroke Study Investigators
PubMed ID29695585

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.