Δημοσίευση

Moving forward: early diagnosis of fetal spinal defects.

ΤίτλοςMoving forward: early diagnosis of fetal spinal defects.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSotiriadis, A.
JournalUltraschall Med
Volume36
Issue4
Pagination395-6
Date Published2015 Aug
ISSN1438-8782
Alternate JournalUltraschall Med
PubMed ID26465020

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.