Μουσείο

Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Πρόγραμμα ALCMAEON (στα πλαίσια του Erasmus+, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της διδασκαλίας της Ιστορίας της Ιατρικής, προτείνοντας μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση και βελτιώνοντας την ενσωμάτωση των ιστορικών, ηθικών και ψυχολογικών δομικών στοιχείων των ανθρωπιστικών σπουδών στην ιατρική.
Αντιπροσωπεύει ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλία της ιστορίας της ιατρικής και μία προσπάθεια να προσπελαστεί το κενό ανάμεσα στην κλινική πράξη και την ιστορική διάσταση της ιατρικής, μέσω αναπαράστασης ιστορικών σεναρίων και την ενσωμάτωση ιστορικών δεδομένων σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά περιεχόμενα.
Το πρόγραμμα ALCMAEON θα συλλέξει οπτικο-ακουστικό υλικό που θα ψηφιοποιεί υπάρχουσες συλλογές ιατρικών μουσείων στην Ιταλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία, σε μία απόπειρα προώθησης διαφορετικών παραδόσεων που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή ιατρική ιστορία και να φέρει τα ιατρικά μουσεία στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος
https://alcmaeon.pixel-online.org/index.php

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Νίκη Παπαβραμίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια npapavramidou@auth.gr
2310999136

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.