Δημοσίευση

MR enteroclysis: technical considerations and clinical applications.

ΤίτλοςMR enteroclysis: technical considerations and clinical applications.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsGourtsoyiannis, N., Papanikolaou N., Grammatikakis J., & Prassopoulos P.
JournalEur Radiol
Volume12
Issue11
Pagination2651-8
Date Published2002 Nov
ISSN0938-7994
Λέξεις κλειδιάContrast Media, Crohn Disease, Enema, Humans, Intestine, Small, Intubation, Gastrointestinal, Magnetic Resonance Imaging, Osmotic Pressure
Abstract

Magnetic resonance enteroclysis (MRE) is an emerging technique for the evaluation of small bowel abnormalities. Adequate luminal distention, achieved by the administration of iso-osmotic water solution through a nasojejunal catheter, in combination with ultrafast sequences, such as single-shot turbo spin echo, true fast imaging with steady precession, half-Fourier acquired single-shot turbo spin echo, and 3D fast low-angle shot, results in excellent anatomic demonstration of the small bowel. Magnetic resonance fluoroscopy can be performed during MRE examination and might be useful in studying low-grade stenosis or motility-related disorders. Magnetic resonance enteroclysis is very promising in detecting the number and extent of involved small bowel segments in patients with Crohn's disease, and in disclosing lumen narrowing and extramural manifestations and complications of the disease. Initial experience shows that MRE is very efficient in the diagnosis of small bowel tumors and can be used in the evaluation of small bowel obstruction.

DOI10.1007/s00330-002-1507-y
Alternate JournalEur Radiol
PubMed ID12386753

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.