Δημοσίευση

Mucoceles of the lesser salivary glands in neonates demonstrate a particular clinicopathological pattern and mandate urgent management.

ΤίτλοςMucoceles of the lesser salivary glands in neonates demonstrate a particular clinicopathological pattern and mandate urgent management.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsMouravas, V., Sfoungaris D., Papageorgiou I., Kepertis C., & Spyridakis I.
JournalJ Stomatol Oral Maxillofac Surg
Volume119
Issue3
Pagination238-241
Date Published2018 Jun
ISSN2468-7855
Abstract

Mucoceles of the lesser salivary glands are common benign lesions affecting all ages, most commonly appearing on the lower lip. However, mucoceles in neonates demonstrate a different clinicopathological pattern than in older children or adults and mandate urgent management. We present a case of a large mucocele on the tongue of a neonate, which impaired feeding and could block the airway. The lesion was resected on the 3rd day of life. We describe a surgical technique that facilitates this procedure. Our literature review revealed 13 neonatal lesser salivary gland mucocele cases, 7 of which were located on the tongue. All tongue cysts were large, impaired feeding and sometimes blocked the airway. Early treatment is usually imperative. Inclusion cysts outnumbered extravasation cysts. Prenatal diagnosis is important in order to arrange delivery in an organized center. Resection is the preferable procedure.

DOI10.1016/j.jormas.2018.02.006
Alternate JournalJ Stomatol Oral Maxillofac Surg
PubMed ID29476925

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.