Δημοσίευση

Multibranch anastomotic variant of the lateral femoral cutaneous nerve: possible implications in neurosurgical practice.

ΤίτλοςMultibranch anastomotic variant of the lateral femoral cutaneous nerve: possible implications in neurosurgical practice.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsParaskevas, G. K., Natsis K., Tzika M., & Tsitsopoulos P. P.
JournalActa Neurochir (Wien)
Volume155
Issue6
Pagination1151-2
Date Published2013 Jun
ISSN0942-0940
Λέξεις κλειδιάAged, Cadaver, Femoral Nerve, Humans, Male, Neurosurgical Procedures, Thigh
DOI10.1007/s00701-013-1721-1
Alternate JournalActa Neurochir (Wien)
PubMed ID23609030

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.