Δημοσίευση

Multiple Coronary Artery Microfistulas in a Girl with Kleefstra Syndrome.

ΤίτλοςMultiple Coronary Artery Microfistulas in a Girl with Kleefstra Syndrome.
Publication TypeJournal Article
AuthorsVargiami, E., Ververi A., Al-Mutawa H., Gioula G., Gerou S., Rouvalis F., Kambouris M., & Zafeiriou D. I.
PubMed ID27239352
PubMed Central IDPMC4867054

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.