Δημοσίευση

A Nationwide Study about the Dispersal Patterns of the Predominant HIV-1 Subtypes A1 and B in Greece: Inference of the Molecular Transmission Clusters

ΤίτλοςA Nationwide Study about the Dispersal Patterns of the Predominant HIV-1 Subtypes A1 and B in Greece: Inference of the Molecular Transmission Clusters
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKostaki, E. Georgia, Gova M., Adamis G., Xylomenos G., Chini M., Mangafas N., Lazanas M., Metallidis S., Tsachouridou O., Papastamopoulos V., Chatzidimitriou D., Kakalou E., Antoniadou A., Papadopoulos A., Psichogiou M., Basoulis D., Pilalas D., Papageorgiou I., Paraskeva D., Chrysos G., Paparizos V., Kourkounti S., Sambatakou H., Bolanos V., Sipsas N. V., Lada M., Barbounakis E., Kantzilaki E., Panagopoulos P., Petrakis V., Drimis S., Gogos C., Hatzakis A., Beloukas A., Skoura L., & Paraskevis D.
JournalViruses
Volume12
Issue10
Pagination1183
Date PublishedJan-10-2020
URLhttps://www.mdpi.com/1999-4915/12/10/1183https://www.mdpi.com/1999-4915/12/10/1183/pdf
DOI10.3390/v12101183
Short TitleViruses

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.