Δημοσίευση

Neuroendocrine tumors of extrahepatic biliary tract.

ΤίτλοςNeuroendocrine tumors of extrahepatic biliary tract.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsMichalopoulos, N., Papavramidis T. S., Karayannopoulou G., Pliakos I., Papavramidis S. T., & Kanellos I.
JournalPathol Oncol Res
Volume20
Issue4
Pagination765-75
Date Published2014 Oct
ISSN1532-2807
Λέξεις κλειδιάBile Duct Neoplasms, Bile Ducts, Extrahepatic, Humans, Neuroendocrine Tumors, Prognosis
Abstract

Neuroendocrine tumors of the extrahepatic bile ducts (EBNETs) are very rare. The aim of the present review is to elucidate the characteristics of EBNETs, their treatment and prognosis. An exhaustive systematic review of the literature was performed from 1959 up-to-date. One hundred articles, describing 150 cases were collected. Each article was carefully analyzed and a database was created. The most common symptoms were jaundice (60.3 %) and pruritus (19.2 %). Cholelithiasis co-existed in 15 cases (19.2 %). Hormone- and vasoactive peptide- related symptoms were present in only 7 cases (9 %). The most frequent sites were found to be the common hepatic duct and the proximal common bile duct (19.2 %). Surgical management was considered the main treatment for EBNETs, while excision of extrahepatic biliary tree (62.82 %) with portal vein lymphadenectomy (43.6 %) was the most popular procedure. EBNETs are extremely rare. Their rarity makes their characterization particularly difficult. Up to date the final diagnosis is made after surgery by pathology and immunohistochemistry findings. The present analysis of the existing published cases elucidates many aspects of these tumours, giving complete clinicopathological documentation.

DOI10.1007/s12253-014-9808-4
Alternate JournalPathol. Oncol. Res.
PubMed ID24917351

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.