Δημοσίευση

Neurological complications of beta-thalassemia.

ΤίτλοςNeurological complications of beta-thalassemia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsNemtsas, P., Arnaoutoglou M., Perifanis V., Koutsouraki E., & Orologas A.
JournalAnn Hematol
Volume94
Issue8
Pagination1261-5
Date Published2015 Aug
ISSN1432-0584
Λέξεις κλειδιάAnimals, beta-Thalassemia, Cognition Disorders, Humans, Nervous System Diseases, Neuroimaging
Abstract

The thalassemias are the most common single gene disorder in the world. Over the last years, several reports have demonstrated neurological complications in beta-thalassemia patients. In most cases, these complications remained subclinical and were detected only during neuropsychological, neurophysiological, or neuroimaging evaluation. Cognitive impairment, abnormal findings on evoked potentials, complications due to extramedullary hematopoiesis, cerebrovascular disease, and peripheral neuropathy comprise the broad spectrum of neurological involvement. Chronic hypoxia, iron overload, desferrioxamine neurotoxicity, and bone marrow expansion are implicated, but sufficient explanatory evidence is lacking and development of biomarkers is needed. This review summarizes current knowledge of the neurological complications. As life expectancy for beta-thalassemia patients increases, we support the use of neurophysiological, neuropsychological, or neuroimaging monitoring, enabling the evaluation of neural pathway impairment, to achieve appropriate management and as a result a better quality of life for this patient group.

DOI10.1007/s00277-015-2378-z
Alternate JournalAnn. Hematol.
PubMed ID25903043

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.