Δημοσίευση

A New Simple Maneuver to Manipulate Sutures during Microvascular Anastomosis Using Microsuction.

ΤίτλοςA New Simple Maneuver to Manipulate Sutures during Microvascular Anastomosis Using Microsuction.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsDemiri, E., Spyropoulou G-A., Dionyssiou D., & Pavlidis L.
JournalPlast Reconstr Surg
Volume142
Issue5
Pagination819e-820e
Date Published2018 11
ISSN1529-4242
Λέξεις κλειδιάAnastomosis, Surgical, Humans, Microsurgery, Suction, Suture Techniques, Sutures
DOI10.1097/PRS.0000000000004912
Alternate JournalPlast. Reconstr. Surg.
PubMed ID30119126

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.