Δημοσίευση

Night Sweats, Stress Activation and Coeliac Disease.

ΤίτλοςNight Sweats, Stress Activation and Coeliac Disease.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsCassimos, D., Kambouri K., Mavroudi A., Xinias I., Thomaidis S., Aggelidou M., Gardikis S., & Chatzimichael A.
JournalGlob Pediatr Health
Volume4
Pagination2333794X17744138
Date Published2017
ISSN2333-794X
DOI10.1177/2333794X17744138
Alternate JournalGlob Pediatr Health
PubMed ID29226189
PubMed Central IDPMC5714074

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.