Δημοσίευση

Nomenclature of the finer branches of the biliary tree: canals, ductules, and ductular reactions in human livers.

ΤίτλοςNomenclature of the finer branches of the biliary tree: canals, ductules, and ductular reactions in human livers.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsRoskams, T. A., Theise N. D., Balabaud C., Bhagat G., Bhathal P. S., Bioulac-Sage P., Brunt E. M., Crawford J. M., Crosby H. A., Desmet V., Finegold M. J., Geller S. A., Gouw A. S. H., Hytiroglou P., Knisely A. S., Kojiro M., Lefkowitch J. H., Nakanuma Y., Olynyk J. K., Park Y. Nyun, Portmann B., Saxena R., Scheuer P. J., Strain A. J., Thung S. N., Wanless I. R., & A West B.
JournalHepatology
Volume39
Issue6
Pagination1739-45
Date Published2004 Jun
ISSN0270-9139
Λέξεις κλειδιάBiliary Tract, Humans, Liver, Terminology as Topic
Abstract

The work of liver stem cell biologists, largely carried out in rodent models, has now started to manifest in human investigations and applications. We can now recognize complex regenerative processes in tissue specimens that had only been suspected for decades, but we also struggle to describe what we see in human tissues in a way that takes into account the findings from the animal investigations, using a language derived from species not, in fact, so much like our own. This international group of liver pathologists and hepatologists, most of whom are actively engaged in both clinical work and scientific research, seeks to arrive at a consensus on nomenclature for normal human livers and human reactive lesions that can facilitate more rapid advancement of our field.

DOI10.1002/hep.20130
Alternate JournalHepatology
PubMed ID15185318

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.