Δημοσίευση

[Nonverbal behavior of patients with social phobia and their therapists in psychodynamic psychotherapies (part of the SOPHO-NET Project)].

Τίτλος[Nonverbal behavior of patients with social phobia and their therapists in psychodynamic psychotherapies (part of the SOPHO-NET Project)].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsKreyenbrink, I., Joraschky P., Konstantinidis I., Neumann N., & Lausberg H.
JournalZ Psychosom Med Psychother
Volume63
Issue3
Pagination297-313
Date Published2017 Sep
ISSN1438-3608
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Adult, Female, Humans, Male, Nonverbal Communication, Phobia, Social, Physician-Patient Relations, Psychotherapy, Psychodynamic, Treatment Outcome, Video Recording, Young Adult
DOI10.13109/zptm.2017.63.3.297
Alternate JournalZ Psychosom Med Psychother
PubMed ID28974183

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.