Δημοσίευση

Novel fusion transcripts associate with progressive prostate cancer.

ΤίτλοςNovel fusion transcripts associate with progressive prostate cancer.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsYu, Y. P., Ding Y., Chen Z., Liu S., Michalopoulos A., Chen R., Gulzar Z. G., Yang B., Cieply K. M., Luvison A., Ren B-G., Brooks J. D., Jarrard D., Nelson J. B., Michalopoulos G. K., Tseng G. C., & Luo J-H.
JournalAm J Pathol
Volume184
Issue10
Pagination2840-9
Date Published2014 Oct
ISSN1525-2191
Abstract

The mechanisms underlying the potential for aggressive behavior of prostate cancer (PCa) remain elusive. In this study, whole genome and/or transcriptome sequencing was performed on 19 specimens of PCa, matched adjacent benign prostate tissues, matched blood specimens, and organ donor prostates. A set of novel fusion transcripts was discovered in PCa. Eight of these fusion transcripts were validated through multiple approaches. The occurrence of these fusion transcripts was then analyzed in 289 prostate samples from three institutes, with clinical follow-up ranging from 1 to 15 years. The analyses indicated that most patients [69 (91%) of 76] positive for any of these fusion transcripts (TRMT11-GRIK2, SLC45A2-AMACR, MTOR-TP53BP1, LRRC59-FLJ60017, TMEM135-CCDC67, KDM4-AC011523.2, MAN2A1-FER, and CCNH-C5orf30) experienced PCa recurrence, metastases, and/or PCa-specific death after radical prostatectomy. These outcomes occurred in only 37% (58/157) of patients without carrying those fusion transcripts. Three fusion transcripts occurred exclusively in PCa samples from patients who experienced recurrence or PCaerelated death. The formation of these fusion transcripts may be the result of genome recombination. A combination of these fusion transcripts in PCa with Gleason's grading or with nomogram significantly improves the prediction rate of PCa recurrence. Our analyses suggest that formation of these fusion transcripts may underlie the aggressive behavior of PCa.

DOI10.1016/j.ajpath.2014.06.025
Alternate JournalAm. J. Pathol.
PubMed ID25238935
PubMed Central IDPMC4188871
Grant List1U01CA152737-01 / CA / NCI NIH HHS / United States
R01 CA098249 / CA / NCI NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.