Δημοσίευση

A novel PLP1 mutation associated with optic nerve enlargement in two siblings with Pelizaeus-Merzbacher disease: A new MRI finding.

ΤίτλοςA novel PLP1 mutation associated with optic nerve enlargement in two siblings with Pelizaeus-Merzbacher disease: A new MRI finding.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsPavlidou, E., Ramachandran V., Govender V., Wilson C., Das R., Vlachou V., Pavlou E., Saggar A., Mankad K., & Kinali M.
JournalBrain Dev
Volume39
Issue3
Pagination271-274
Date Published2017 Mar
ISSN1872-7131
Λέξεις κλειδιάChild, Humans, Magnetic Resonance Imaging, Male, Mutation, Myelin Proteolipid Protein, Optic Nerve, Pelizaeus-Merzbacher Disease, Phenotype, Siblings
Abstract

Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD) is a rare, X-linked disorder characterized by hypomyelination of the Central Nervous System due to mutations in the PLP1 gene. Certain mutations of the PLP1 gene correlate with specific clinical phenotypes and neuroimaging findings. We herein report a novel mutation of the PLP1 gene in two siblings with PMD associated with a rare and protean neuroimaging finding of optic nerve enlargement. To the best of our knowledge this is the first time that this novel mutation H133P of PLP1 gene is identified and clinically associated with optic nerve enlargement in PMD patients.

DOI10.1016/j.braindev.2016.09.012
Alternate JournalBrain Dev.
PubMed ID27793435

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.