Κλινική

Α' Οφθαλμολογική Κλινική

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΦΩΤΗΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ
 
Ιστορία
Η  Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε το 1943, με σκοπό να εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Οφθαλμολογίας. Διευθυντές της Κλινικής επιτέλεσαν με χρονολογική σειρά οι Καθηγητές Θ. Τζανίδης, Γ. Γεωργιάδης, Π. Κώνστας, Χ. Φραγκούλης, Ν. Στάγκος, Ν. Γεωργιάδης και Π. Οικονομίδης.
Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 η Κλινική διευθύνεται από τον Καθηγητή Φώτη Τοπούζη.
 
Τμήματα Κλινικής
Η Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική αποτελεί το μεγαλύτερο τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς στη Β. Ελλάδα, όπου εξυπηρετείται ετησίως μεγάλος αριθμός ασθενών. Αναφορικά για το 2017 καταγράφηκαν συνολικά 18.000 ραντεβού ενώ για το 2018 περίπου 20.000, η πλειοψηφία των οποίων αφορoύσε τα ειδικά ιατρεία της κλινικής:
 
Τμήμα αμφιβληστροειδούς
Ειδικό τμήμα διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων αμφιβληστροειδούς, περιλαμβανομένης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς, απόφραξης αμφιβληστροειδικών αγγείων καθώς επίσης και της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς και άλλων κληρονομούμενων ή επίκτητων διαταραχών αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς. Παρέχεται η δυνατότητα απεικονιστικού ελέγχου με Φλουοροαγγειογραφία (FFA), αγγειογραφία Ινδοκυανίνης (ICG) και Τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT). 
 
Τμήμα Γλαυκώματος
Ειδικό τμήμα διάγνωσης και αντιμετώπισης γλαυκώματος, όπου διενεργούνται ενδεικτικά οι εξετάσεις οπτικών πεδίων, 24ωρης μέτρησης ενδοφθάλμιας πίεσης και OCT.
 
Τμήμα Κερατοειδούς και Οφθαλμικής επιφάνειας
Ειδικό τμήμα διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων κερατοειδούς, όπως κερατόκωνος, δυστροφίες, έλκη και παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας. Η διενέργεια τοπογραφίας κερατοειδούς, μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων και OCT προσθίων μορίων παρέχονται ως διαγνωστικές δυνατότητες του τμήματος. 
Η Τράπεζα Οφθαλμών Βορείου Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, έχει την έδρα της στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής.  Σκοπός της είναι η συλλογή, ο ποιοτικός έλεγχος, η παρασκευή και η συντήρηση μοσχευμάτων κερατοειδούς και οφθαλμικών ιστών.
 
Τμήμα προεγχειρητικού ελέγχου
Ειδικό τμήμα προεγχειρητικού ελέγχου καταρράκτη και χειρουργικής αντιμετώπισής του.
 
Τμήμα μετεγχειρητικού ελέγχου και επανεξέτασης έκτακτων
Ειδικό τμήμα μετεγχειρητικού ελέγχου και επανεξέτασης περιστατικών που προσήλθαν σε γενική εφημερία.
 
Τμήμα Παιδοοφθαλμολογίας
Ειδικό τμήμα παιδοοφθαλμολογίας και στραβισμού παίδων και ενηλίκων.
 
Τμήμα Οφθαλμικής Ογκολογίας
Ειδικό τμήμα διάγνωσης και διαχείρισης παθήσεων οφθαλμικής ογκολογίας.
 
Τμήμα Γενικής Οφθαλμολογίας
Τμήμα Γενικής Οφθαλμολογίας, με σκοπό τον προληπτικό και τακτικό έλεγχο, την εκτίμηση οπτικής οξύτητας και τη συνταγογράφηση γυαλιών. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ασθενείς παραπέμπονται στα εξειδικευμένα ιατρεία της κλινικής.
 
Χειρουργικές υποδομές
Η Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική διαθέτει τρεις χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα μικροεπεμβάσεων και παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας των ακόλουθων επεμβάσεων:

 • Επεμβάσεις καταρράκτη.
 • Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις, βιτρεκτομές και χειρουργική αντιμετώπιση αποκολλήσεων αμφιβληστροειδούς.
 • Χειρουργεία γλαυκώματος, όπως τραμπεκουλεκτομή, ένθεση συσκευών παροχέτευσης, laser ιριδοτομές και ιριδοπλαστικές.
 • Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς (διαμπερής κερατοπλαστική, DMEK, DSΑEK, DALK).
 • Επεμβάσεις στραβισμού.
 • Επεμβάσεις αφαίρεσης χαλαζίων, πτερυγίων και λοιπών μορφωμάτων βλεφάρων και οφθαλμικής επιφάνειας.
 • Χειρουργική αντιμετώπιση τραυμάτων άλλων επειγόντων περιστατικών.

Ενδεικτικά το 2017 πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.000 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων οι μισές αφορούσαν την αντιμετώπιση καταρράκτη.
 
Σκοπός
Η Κλινική έχει ως σκοπό:

 • Την κάλυψη των ακαδημαϊκών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Την ειδίκευση ιατρών στον τομέα της Οφθαλμολογίας μέσω της συνεχούς θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης αυτών.
 • Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με οφθαλμικά νοσήματα.
 • Την διεξαγωγή κλινικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.
 • Την προσφορά κοινωνικού και εθελοντικού έργου: Η Α’ Οφθαλμολογική Κλινική διαθέτει κινητή μονάδα (ευγενική χορηγία της οργάνωσης "Lions") και παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης πληθυσμών απομακρυσμένων περιοχών, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε γενικό οφθαλμολογικό έλεγχο.
 • Τη συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς και Ακαδημαϊκά ιδρύματα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και την πραγματοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση Οφθαλμιάτρων, ιατρών άλλων ειδικοτήτων, επαγγελματιών υγείας καθώς και πληροφόρηση του γενικού πλήθυσμού.

 
Εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό εργό
 
Εκπαιδευτικό έργο:

 • Εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και φοιτητών Ιατρικής της αλλοδαπής σε εφαρμογή προγραμμάτων που προκύπτουν από Ευρωπαϊκές και Διακρατικές συμφωνίες (π.χ. προγράμματα Erasmus). Η εκπαίδευσή τους επιτελείται από το ακαδημαϊκό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών. 
 • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας. Διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη Δ.Ε.Π. και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερόντων περιστατικών, βιβλιογραφική ενημέρωση και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια. Παράλληλα οι ομάδές ειδικού ενδιαφέροντος έχουν ως σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση ιδιαίτερων κλινικών περιστατικών που αφορούν τις βασικές υποειδικότητες (Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα, Κερατοειδής).  Η πρακτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση κλινικής εμπειρίας στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με οφθαλμικές νόσους και στην απόκτηση των απαραίτητων χειρουργικών δεξιοτήτων.​Πρόγραμμα μαθημάτων κλινικής
 • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών Γενικής Ιατρικής στην Οφθαλμολογία.
 • Εξειδίκευση ειδικών οφθαλμιάτρων σε υποειδικότητες της Οφθαλμολογίας (Fellowship). Η Α’ Οφθαλμολογική Κλινική θέσπισε και εφάρμοσε, πρώτη πανελληνίως, το θεσμό του Fellowship στην Ιατρική. Συγκεκριμένα για την Οφθαλμολογία παρέχει τη δυνατότητα Fellowship στο γλαύκωμα, διάρκειας ενός έτους.
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

 
Ερευνητικό έργο:
Σκοπός της ερευνητικής δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων παθήσεων της Οφθαλμολογίας και τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
Καθένα από τα ειδικά τμήματα της Κλινικής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συντάσσει ερευνητικά πρωτόκολλα ή συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες και ακολουθεί τις αντίστοιχες οδηγίες για την πραγματοποίηση, τήρηση και αξιολόγησή τους. Τα ερευνητικά πρωτόκολλα τίθενται υπόψιν του Διευθυντή και των μελών της Κλινικής και εκτίθενται σε συζήτηση και αξιολόγηση κατά τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής. Παράλληλα, η διεξαγωγή εσωτερικών Audits στοχεύει στην αποτίμηση του έργου της Κλινικής με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση της.
 
Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου παρουσιάζονται σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά.
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις μελών της κλινικής:

 
Κλινικό έργο:
Συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική ή παρακολουθούνται στα ειδικά και εξωτερικά ιατρεία καθώς και κλινική διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση τους. Καθημερινά γίνεται επίσκεψη των ασθενών από τους Ιατρούς της Κλινικής στην οποία παρίσταται ο Διευθυντής σε εβδομαδιαία βάση.
 
Προσωπικό Κλινικής
Η Οφθαλμολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που ανήκει στο ΑΠΘ και στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή, μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, τους Ιατρούς ΕΣΥ και τους ειδικεύομενους ιατρούς.
 
Μέλη ΔΕΠ
Διευθυντής – Καθηγητής: Φώτης Τοπούζης (CV)
Καθηγητής (Γ’ Οφθαλμολογική): Αναστάσιος-Γεώργιος Κώνστας (CV)
Αναπληρωτής Καθηγητής (Γ’ Οφθαλμολογική): Κωνσταντίνος Μπομπορίδης (CV)
Λέκτορας: Δημήτριος Μικρόπουλος (CV)
 
Ιατροί ΕΣΥ
Διευθυντής ΕΣΥ: Στέφανος Μαλούτας
Διευθυντής ΕΣΥ: Σάββας Διάφας
Διευθυντής ΕΣΥ: Γεώργιος Μπαλανίκας
Επιμελητής Α’: Δημήτριος Πειρονίδης
Επιμελήτρια Β’: Ειρήνη Βουδουραγκάκη
 
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι
Θεοφάνης Παππάς
Αρχιμήδης Κοσκοσάς (CV)
Θεόδωρος Γιαννόπουλος
Θωμάς Παπαθωμάς
Αικατερίνη Φράγκου (CV)
 
Ακαδημαϊκός Βοηθός (Fellow)
Χρηστίνα Κεσκίνη
 
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ευθυμία Παυλίδου
Ιωάννης Μπίσμπας
Δημήτριος Νανάς
Κυριάκος Μάνθος
Μαρίνα Μπαντέκα (CV)
Κωνσταντίνος Μαρινόπουλος
 
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Κλινικής: Ζωή Μαντζιάρη
Προϊσταμένη Χειρουργείων: Χρυσούλα Λάλου-Ρούσση
 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

 • Thessaloniki Eye Study (1999-2005): η μεγαλύτερη μελέτη με βάση τον πληθυσμό για το γλαύκωμα και την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
 • EUREYE Study (2000-2007): πανευρωπαϊκή μελέτη βασισμένη στον Eυρωπαικό πληθυσμό σχετικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).
 • GlaucoGENE Study (2006-2009): μελέτη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου γενετικής επιδημιολογίας στο γλαύκωμα.
 • Thessaloniki Eye Study: 10-year incidence of glaucoma and age related macula degeneration (2012-2015): μελέτη 10ετούς επίπτωσης γλαυκώματος και ΗΕΩ στον πληθυσμό του Thessaloniki Eye Study.
 • EyeWatch System: Surgical Clinical Trial evaluating eyeWatch System/device (2017-ongoing): πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εξωτερικά ρυθμιζόμενων βαλβίδων σε γλαυκωματικούς ασθενείς.
 • An investigation of glaucoma screening effeciveness (2019-ongoing): μελέτη για την έγκαιρη διάγνωση γλαυκώματος στον γενικό πληθυσμό και σε ομάδες υψηλού κινδύνου με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.
 • Studying the genetic basis of Inherited Retinal Diseases in Greece (GRID study, 2019-ongoing): Μελέτη με σκοπό τη διάγνωση και γενετική διερεύνηση ασθενών με κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς (όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, νόσος Stargardt και άλλες) με διεθνείς συνεργασίες.

Αναλυτικός κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων
 
Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO):
Το Εργαστήριο Έρευνας και Κλινικών Εφαρμογών στην Οφθαλμολογία (LaRCAO) της Α΄Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2000 από τον Φώτη Τοπούζη. Η κύρια ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου LaRCAO αποτελείται από επιστήμονες από τους τομείς της Οφθαλμολογίας και της Ιατρικής Πληροφορικής και από τους αρμόδιους εκπαιδευμένους τεχνικούς. Το LaRCAO είναι πιστοποιημένο μέλος του European Vision Institute Clinical Research Network (EVICR.net) και είναι αφιερωμένο στην πραγματοποίηση της κλινικής έρευνας στην Οφθαλμολογία με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
 

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Φώτιος Τοπούζης Καθηγητής ftop@auth.gr
2310994920

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.