Δημοσίευση

Older HIV-infected patients--an underestimated population in northern Greece: epidemiology, risk of disease progression and death.

ΤίτλοςOlder HIV-infected patients--an underestimated population in northern Greece: epidemiology, risk of disease progression and death.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMetallidis, S., Tsachouridou O., Skoura L., Zebekakis P., Chrysanthidis T., Pilalas D., Bakaimi I., Kollaras P., Germanidis G., Tsiara A., Galanos A., Malisiovas N., & Nikolaidis P.
PubMed ID23639484

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.