Δημοσίευση

An original technique for securing the inflation port in Becker implant-based breast reconstruction.

ΤίτλοςAn original technique for securing the inflation port in Becker implant-based breast reconstruction.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsDemiri, E., Sapountzis S., Dionyssiou D., & Antoniou A.
JournalPlast Reconstr Surg
Volume132
Issue3
Pagination465e-6e
Date Published2013 Sep
ISSN1529-4242
Λέξεις κλειδιάFemale, Humans, Mammaplasty, Tissue Expansion Devices
DOI10.1097/PRS.0b013e31829ad4b6
Alternate JournalPlast. Reconstr. Surg.
PubMed ID23985660

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.