Δημοσίευση

The osseous structures in the infratemporal fossa: foramen ovale, bony spurs, ossified ligaments and their contribution to the trigeminal neuralgia.

ΤίτλοςThe osseous structures in the infratemporal fossa: foramen ovale, bony spurs, ossified ligaments and their contribution to the trigeminal neuralgia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsNatsis, K., Repousi E., Sofidis G., & Piagkou M.
JournalActa Neurochir (Wien)
Volume157
Issue1
Pagination101-3
Date Published2015 Jan
ISSN0942-0940
Λέξεις κλειδιάFemale, Humans, Male, Skull Base, Trigeminal Nerve
DOI10.1007/s00701-014-2197-3
Alternate JournalActa Neurochir (Wien)
PubMed ID25100153

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.