Δημοσίευση

Our experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: a review of 20 cases.

ΤίτλοςOur experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: a review of 20 cases.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsDemiri, E., Foroglou P., Dionyssiou D., Antoniou A., Kakas P., Pavlidis L., & Lazaridis L.
JournalScand J Plast Reconstr Surg Hand Surg
Volume40
Issue2
Pagination106-10
Date Published2006
ISSN0284-4311
Λέξεις κλειδιάAdult, Aged, Aged, 80 and over, Burns, Diabetic Foot, Female, Foot Injuries, Graft Survival, Humans, Leg Injuries, Male, Middle Aged, Reoperation, Retrospective Studies, Surgical Flaps, Treatment Outcome
Abstract

We describe our experience with, and evaluate the reliability of, the lateral supramalleolar flap that was used in 20 patients for reconstruction of the distal leg and foot. There were 14 men and six women, age range 20-83 years. Nine were diabetic. The causes of the skin defects included trauma, diabetic ulcer, and deep burn. Sites of defects were the lower leg, the Achilles tendon, the dorsal and lateral aspect of the foot, and the ankle. Nineteen flaps survived and provided satisfactory coverage of the defect. Four flaps showed partial necrosis and required revision. We think that the lateral supramalleolar flap is a good way to reconstruct soft tissue defects of the lower extremity. Based on a secondary vascular axis, it has a large skin paddle and a wide rotation arc that reaches the distal areas of the foot.

DOI10.1080/02844310500523740
Alternate JournalScand J Plast Reconstr Surg Hand Surg
PubMed ID16537258

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.