Δημοσίευση

Our experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: a review of 20 cases.

ΤίτλοςOur experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: a review of 20 cases.
Publication TypeJournal Article
AuthorsDemiri, E., Foroglou P., Dionyssiou D., Antoniou A., Kakas P., Pavlidis L., & Lazaridis L.
PubMed ID16537258

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.