Δημοσίευση

Our experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: A review of 20 cases

ΤίτλοςOur experience with the lateral supramalleolar island flap for reconstruction of the distal leg and foot: A review of 20 cases
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsDemiri, E., Foroglou P., Dionyssiou D., Antoniou A., Kakas P., Pavlidis L., & Lazaridis L.
JournalScandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery
Volume408189444654112251035710734114
Issue2
Pagination106 - 110
Date PublishedAug-01-2006
ISSN0284-4311
URLhttp://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02844310500523740http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02844310500523740
DOI10.1080/02844310500523740
Short TitleScandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.