Δημοσίευση

Over-diagnosis of cognitive deficits in psychiatric patients may be the result of not controlling for hearing sensitivity and auditory processing.

ΤίτλοςOver-diagnosis of cognitive deficits in psychiatric patients may be the result of not controlling for hearing sensitivity and auditory processing.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsIliadou, V., Moschopoulos N., Sidiras C., Eleftheriadou A., & Nimatoudis I.
JournalPsychiatry Clin Neurosci
Volume72
Issue9
Pagination742
Date Published2018 Sep
ISSN1440-1819
Λέξεις κλειδιάAuditory Perceptual Disorders, Cognitive Dysfunction, Diagnostic Errors, Humans, Neuropsychological Tests
DOI10.1111/pcn.12768
Alternate JournalPsychiatry Clin Neurosci
PubMed ID29999211

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.