Δημοσίευση

Overview of Systematic Reviews of Non-Vitamin K Oral Anticoagulants in Atrial Fibrillation.

ΤίτλοςOverview of Systematic Reviews of Non-Vitamin K Oral Anticoagulants in Atrial Fibrillation.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsDoundoulakis, I., Antza C., Apostolidou-Kiouti F., Akrivos E., Karvounis H., Kotsis V., Haidich A-B., & Giannakoulas G.
JournalCirc Cardiovasc Qual Outcomes
Volume11
Issue12
Paginatione004769
Date Published2018 12
ISSN1941-7705
Λέξεις κλειδιάAdministration, Oral, Anticoagulants, Atrial Fibrillation, Evidence-Based Medicine, Hemorrhage, Humans, Randomized Controlled Trials as Topic, Risk Assessment, Risk Factors, Systematic Reviews as Topic, Treatment Outcome
DOI10.1161/CIRCOUTCOMES.118.004769
Alternate JournalCirc Cardiovasc Qual Outcomes
PubMed ID30562066

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.