Δημοσίευση

Pancreatic cancer from bench to bedside: molecular pathways and treatment options.

ΤίτλοςPancreatic cancer from bench to bedside: molecular pathways and treatment options.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKosmidis, C., Sapalidis K., Kotidis E., Mixalopoulos N., Zarogoulidis P., Tsavlis D., Baka S., Man Y-G., & Kanellos J.
JournalAnn Transl Med
Volume4
Issue9
Pagination165
Date Published2016 May
ISSN2305-5839
Abstract

In the last forty years the pancreatic cancer treatment has made advances, however; still novel drugs are needed. It is known that the five year survival rate remains around 5%. The best treatment option still remains surgery, if patients are diagnosed early. In the last decade the biology of pancreatic cancer has been vastly explored and novel agents such as; tyrosine kinase agents, or vaccines have been added as a treatment perspective. The big challenge is now to translate this knowledge in better outcomes for patients. In this current review we will present information from pancreatic cancer diagnosis to molecular pathways and treatment options; current and future.

DOI10.21037/atm.2016.05.11
Alternate JournalAnn Transl Med
PubMed ID27275478
PubMed Central IDPMC4876273

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.