Δημοσίευση

Papillary carcinoma arising from the pyramidal lobe of the thyroid gland – Two case reports

ΤίτλοςPapillary carcinoma arising from the pyramidal lobe of the thyroid gland – Two case reports
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsPapavramidis, T. S., Zisi A., Tzorakoleftheraki S-E., Koletsa T., Pliakos I., Panidis S., Kotsovolis G., Manani C., Kita M., & Michalopoulos A.
JournalJournal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports
Volume7
Pagination1 - 4
Date PublishedJan-03-2018
ISSN22146245
URLhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221462451730028Xhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S221462451730028X?httpAccept=text/xmlhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S221462451730028X?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/j.jecr.2017.10.001
Short TitleJournal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.