Δημοσίευση

Parental feeding practices data in healthy children and children with gastrointestinal diseases.

ΤίτλοςParental feeding practices data in healthy children and children with gastrointestinal diseases.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsSdravou, K., Printza A., Andreoulakis E., Sotiriadou F., Evangeliou A., & Fotoulaki M.
JournalData Brief
Volume31
Pagination106036
Date Published2020 Aug
ISSN2352-3409
Abstract

Parental feeding practices significantly influence child eating behavior. The data for this article was from a cross-sectional case control larger study that aimed to record parental practices to manage feeding problems in children with typical development and children with gastrointestinal diseases. A set of 23 Likert-type questions was used to investigate parental practices. Demographic and anthropometric data were obtained via a structured set of questions. In total 765 parents of healthy children and 136 parents of children with gastrointestinal diseases aged one to seven years participated in the study. Healthy controls were recruited from kindergartens located in various geographical areas in Greece. Children with gastrointestinal diseases were recruited from a Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinic. Descriptive measures (i.e. frequencies, percentages, means and standard deviations) alongside with statistical analysis measures are presented in this article. Chi-square tests and U-tests were performed for the purpose of the comparison between the two groups. Spearman's rho correlation coefficient was also calculated for inter-item correlations among the 23-items of the questionnaire.

DOI10.1016/j.dib.2020.106036
Alternate JournalData Brief
PubMed ID32728605
PubMed Central IDPMC7381492

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.