Δημοσίευση

Parity affects pregnancy outcomes in women 35 and older.

ΤίτλοςParity affects pregnancy outcomes in women 35 and older.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsKalogiannidis, I., Margioula-Siarkou C., Petousis S., Masoura S., Goutzioulis A., Traianos A., Prapas N., & Agorastos T.
JournalClin Exp Obstet Gynecol
Volume38
Issue2
Pagination146-9
Date Published2011
ISSN0390-6663
Λέξεις κλειδιάAdult, Cesarean Section, Cohort Studies, Female, Fetal Distress, Humans, Maternal Age, Obstetric Labor Complications, Parity, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Retrospective Studies
Abstract

PURPOSE OF INVESTIGATION: The objective of the study was to examine the impact of parity on pregnancy outcomes in women 35 years and older.METHODS: The study was a retrospective cohort of singleton pregnancies of women aged > or = 35 years old during the period 2004-2008. Women were divided in two groups: group 1 included primigravidas and group 2 those with at least one past labor. Epidemiological characteristics, obstetric and neonatal outcomes were analyzed using the t test and chi-square test.RESULTS: 816 out of 5834 (14%) cases involved women aging > or = 35 years, 234 (28.7%) of which were nulliparous and 582 (61.3%) multiparous. Rate of cesarean section was 2.4 fold higher for primigravidas (p < .0001). Fetal distress, prolonged labor and Neonate Intensive Care Unity (NICU) admission were also significantly higher in group 1.CONCLUSION: Adverse pregnancy outcomes were increased in primigravidas of 35 years and older compared to multigravidas of the same age.

Alternate JournalClin Exp Obstet Gynecol
PubMed ID21793276

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.