Δημοσίευση

Paroxysmal hemidystonia in the setting of multiple sclerosis

ΤίτλοςParoxysmal hemidystonia in the setting of multiple sclerosis
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsSyntila, S-A., Parissis D., Natsis K., & Ioannidis P.
JournalBasal Ganglia
Volume6
Issue3
Pagination161 - 163
Date PublishedJan-08-2016
ISSN22105336
URLhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2210533616300314https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2210533616300314?httpAccept=text/xmlhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2210533616300314?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/j.baga.2016.05.002
Short TitleBasal Ganglia

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.