Δημοσίευση

Paroxysmal tonic upward gaze of childhood "plus": an oculomotor channelopathy?

ΤίτλοςParoxysmal tonic upward gaze of childhood "plus": an oculomotor channelopathy?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsZafeiriou, D. I.
JournalEur J Paediatr Neurol
Volume19
Issue3
Pagination278-9
Date Published2015 May
ISSN1532-2130
Λέξεις κλειδιάCalcium Channels, Female, Humans, Male, Nervous System Diseases, Ocular Motility Disorders
DOI10.1016/j.ejpn.2015.03.003
Alternate JournalEur. J. Paediatr. Neurol.
PubMed ID25800877

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.