Δημοσίευση

A patient with chronic hepatitis B and regression of fibrosis during treatment.

ΤίτλοςA patient with chronic hepatitis B and regression of fibrosis during treatment.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsChang, C. Y., Martin P., Fotiadu A., & Hytiroglou P.
JournalSemin Liver Dis
Volume30
Issue3
Pagination296-301
Date Published2010 Aug
ISSN1098-8971
Λέξεις κλειδιάAntiviral Agents, Biopsy, DNA, Viral, Drug Administration Schedule, Hepatitis B Antibodies, Hepatitis B Surface Antigens, Hepatitis B virus, Hepatitis B, Chronic, Humans, Liver Cirrhosis, Male, Middle Aged, Time Factors, Treatment Outcome, Viral Load
Abstract

We present a patient with HBeAg-negative chronic hepatitis B, in whom significant regression of hepatic fibrosis was achieved after a lengthy antiviral treatment. A liver biopsy specimen obtained at initiation of treatment showed chronic hepatitis B with mild activity (histologic activity index: 7) and marked fibrosis (stage 4, in a scale of 0 to 6). A second biopsy specimen, obtained 10 years later, demonstrated almost complete resolution of necroinflammatory activity and fibrosis. One year after the second biopsy, seroconversion from HBsAg positive to anti-HBs positive status was achieved, and antiviral treatment was discontinued. This case is illustrative of the significant histologic improvement that can be accomplished in chronic hepatitis B when viral activity is suppressed long term. Lengthy antiviral treatment can achieve resorption of excess fibrous tissue, even in patients with marked fibrosis.

DOI10.1055/s-0030-1262515
Alternate JournalSemin. Liver Dis.
PubMed ID20665381

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.