Δημοσίευση

Percutaneous Removal of a Tiny Needle Fracture From the Right Ventricle of the Heart in a Drug Abuser.

ΤίτλοςPercutaneous Removal of a Tiny Needle Fracture From the Right Ventricle of the Heart in a Drug Abuser.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsBompotis, G., Karkanis G., Chatziavramidis A., Konstantinidis I., Dokopoulos P., Lazaridis I., & Pyriochos P.
JournalVasc Endovascular Surg
Volume50
Issue8
Pagination575-578
Date Published2016 Nov
ISSN1938-9116
Λέξεις κλειδιάCardiac Catheterization, Cardiac Catheters, Computed Tomography Angiography, Device Removal, Drug Users, Endovascular Procedures, Equipment Design, Foreign-Body Migration, Heart Ventricles, Humans, Magnets, Male, Middle Aged, Needles, Substance Abuse, Intravenous, Treatment Outcome
Abstract

PURPOSE: To demonstrate the successful percutaneous removal of a tiny needle fracture from the heart with the use of a guide wire with a magnet at its distal end and two snares through both femoral veins.CASE REPORT: We report a rare case of a tiny needle fracture in the apex of the right ventricle of the heart in a drug abuser after its migration from the neck through the lumen of the right internal jugular vein. The procedure of the percutaneous approach and removal of this tiny foreign body was extremely difficult and dangerous due to its location and tiny size.CONCLUSION: This percutaneous technique for the removal of a tiny foreign body from the heart was proven to be both effective and safe for the patient, and it provides a good therapeutic option for removal of intracardiac foreign bodies.

DOI10.1177/1538574416680979
Alternate JournalVasc Endovascular Surg
PubMed ID28081692

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.