Δημοσίευση

Perforated Gastrointestinal Stromal Tumor of the Small Intestine: A Case Report Presenting With Peritonitis

ΤίτλοςPerforated Gastrointestinal Stromal Tumor of the Small Intestine: A Case Report Presenting With Peritonitis
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsParamythiotis, D., Panidis S., Papadopoulos V., Panagiotou D., Panteliadou P., & Michalopoulos A.
JournalJournal of Current Surgery
Date PublishedJan-01-2011
ISSN19271298
URLhttp://currentsurgery.org/index.php/jcs/article/view/16http://www.currentsurgery.org/index.php/jcs/article/download/16/21
DOI10.4021/jcs102e
Short TitleJ Curr Surg

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.