Δημοσίευση

Phenotypic variability of patients homozygous for the GJB2 mutation 35delG cannot be explained by the influence of one major modifier gene.

ΤίτλοςPhenotypic variability of patients homozygous for the GJB2 mutation 35delG cannot be explained by the influence of one major modifier gene.
Publication TypeJournal Article
AuthorsHilgert, N., Huentelman M. J., Thorburn A. Q., Fransen E., Dieltjens N., Mueller-Malesinska M., Pollak A., Skorka A., Waligora J., Ploski R., Castorina P., Primignani P., Ambrosetti U., Murgia A., Orzan E., Pandya A., Arnos K., Norris V., Seeman P., Janousek P., Feldmann D., Marlin S., Denoyelle F., Nishimura C. J., Janecke A., Nekahm-Heis D., Martini A., Mennucci E., Tóth T., Sziklai I., Del Castillo I., Moreno F., Petersen M. B., Iliadou V., Tekin M., Incesulu A., Nowakowska E., Bal J., Van de Heyning P., Roux A-F., Blanchet C., Goizet C., Lancelot G., Fialho G., Caria H., Liu X. Zhong, Xiaomei O., Govaerts P., Grønskov K., Hostmark K., Frei K., Dhooge I., Vlaeminck S., Kunstmann E., Van Laer L., Smith R. J. H., & Van Camp G.
PubMed ID18985073
PubMed Central IDPMC2883287
Grant ListDC02842 / DC / NIDCD NIH HHS / United States
R01 DC002842 / DC / NIDCD NIH HHS / United States
R01 DC002842-15 / DC / NIDCD NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.