Δημοσίευση

Phenotypic variability of retinocytomas: preregression and postregression growth patterns.

ΤίτλοςPhenotypic variability of retinocytomas: preregression and postregression growth patterns.
Publication TypeJournal Article
AuthorsAbouzeid, H., Balmer A., Moulin A. P., Mataftsi A., Zografos L., & Munier F. L.
PubMed ID22328814

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.