Δημοσίευση

Platelet-rich plasma in otolaryngology.

ΤίτλοςPlatelet-rich plasma in otolaryngology.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsStavrakas, M., Karkos P. D., Markou K., & Grigoriadis N.
JournalJ Laryngol Otol
Volume130
Issue12
Pagination1098-1102
Date Published2016 Dec
ISSN1748-5460
Λέξεις κλειδιάAdipose Tissue, Facial Nerve Injuries, Humans, Laryngeal Diseases, Myringoplasty, Otolaryngology, Platelet-Rich Plasma, Rhinitis, Atrophic, Tympanic Membrane Perforation, Vocal Cords, Wound Healing
Abstract

BACKGROUND: Platelet-rich plasma is a novel material that is being used more frequently in many surgical specialties.METHODS: A literature review on the current and potential uses of platelet-rich plasma in otolaryngology was performed.RESULTS: There is limited evidence on the use of platelet-rich plasma in otolaryngology compared with other specialties: only 11 studies on various subspecialties (otology, rhinology and laryngology) were included in the final review.CONCLUSION: Based on the limited number of studies, we cannot draw safe conclusions about the value of platelet-rich plasma in otolaryngology. Nevertheless, the available literature suggests that platelet-rich plasma holds promise for future research and may have a number of clinical applications.

DOI10.1017/S0022215116009403
Alternate JournalJ Laryngol Otol
PubMed ID27938467

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.