Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας"

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με τίτλο “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας” έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων ακουστικής αντίληψης ανεξάρτητα από την ακουστική οξύτητα (ακουόγραμμα). Δείτε σύντομο ενημερωτικό βίντεο στο www.apdseminars.gr. Η εκπαίδευση αφορά δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά σε μη Ιατρούς και προσφέρει θεωρητικές και πρακτικά εφαρμόσιμες γνώσεις μέσα από εξατομικευμένη ακουστική εκπαίδευση σε άτομα με διαγνωσμένη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά Ιατρούς παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές γνώσεις για ενεργητική διαγνωστική πρακτική μέσα από σταθμισμένα εργαλεία για την ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα παρέχεται από μικρή ομάδα διδασκόντων με γνώσεις της τελευταίας πενταετίας για την αλληλεπίδραση της ακουστικής αντίληψης με τις νοητικές λειτουργίες (μνήμης, προσοχής) και πλαισιώνεται από αναγνωρισμένους καθηγητές του εξωτερικού. Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος: www.apdmaster.gr.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.