Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Εμβρυομητρική Ιατρική"

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Φιλοσοφία του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής επιστήμης που αφορά στην αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων, των συμπτωμάτων και των επιπλοκών παθολογικών καταστάσεων κατά την κύηση, καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία του εμβρύου και της μητέρας. Η ολοκλήρωση του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν ισοδυναμεί με τη λήψη της υπο-ειδικότητας της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Στόχος όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή προγράμματα σπουδών και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.