Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας"

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη και ποιοτική επαγγελματική σταδιοδρομία. Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή εξειδίκευσης στο αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας σε πτυχιούχους νοσηλευτικών τμημάτων Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ). Επιπρόσθετα, θίγει θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και διαχείρισης μονάδων υγείας.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.