Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη"

Το ΠΜΣ με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με τις χειρουργικές λοιμώξεις, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψή τους. Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του. Επίσης θα τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προσωπικού στην παρακολούθηση των χειρουργικών λοιμώξεων.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.