Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων». Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε γνώσεις των παθήσεων των δύο αδένων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο θεωρητικού επιπέδου αλλά και χειρουργικής τεχνικής και διαχείρισης δύσκολων περιστατικών. Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS) και περιλαμβάνει παρακολούθηση χειρουργείων (στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου σπουδών) και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (τρίτο εξάμηνο σπουδών).

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.