Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Master of Science (MSc) in Medical Research Methodology"

Aristotle University of Thessaloniki Department of Medicine is offering since 2015 a Master of Science (MSc) in Medical Research Methodology delivered in English. It is one of the most popular and competitive MSc programs and the first postgraduate program at Aristotle University of Thessaloniki offered entirely in English. It is aimed at a wide range of scientists (including physicians, dentists, biologists, pharmacists, veterinarians, nurses, statisticians, psychologists, sociologists, health economists, mathematicians, engineers, pharmaceutical industry professionals etc.) who want to acquire skills in interdisciplinary cutting-edge health research methodologies. Students are supported to develop skills for design and data analysis of both qualitative and quantitative research, critically evaluate health research, prepare manuscripts for scientific journal publications, and apply the principles of evidence-based practice in different health care settings. The main features of the program are its short duration (1 year), the flexible and hybrid form of teaching, and the implementation of innovative teaching and mentoring methods. Following completion of the MSc students can either continue studying for a PhD degree or pursue a career path in healthcare, industry, academia, government, or regulatory agencies.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.