Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας"

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας». Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν τα εφόδια να στελεχώσουν: δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες/ μονάδες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Λειτουργούν δύο ειδικεύσεις: «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» και «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας». Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.