Πρόγραμμα σπουδών

ΠΜΣ "Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων"

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (MSc) για επιστήμονες, στη «Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδομένων» (“ MSC in Health Statistics & Data Analytics”). Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ιατρική έρευνα εφαρμόζοντας την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι: • Μικρή διάρκεια • Ευέλικτη, μικτή μορφή • Διεξαγωγή των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Tab group 1

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.