Δημοσίευση

Post myocardial infarction risk stratification for sudden cardiac death in patients with preserved ejection fraction: PRESERVE-EF study design.

ΤίτλοςPost myocardial infarction risk stratification for sudden cardiac death in patients with preserved ejection fraction: PRESERVE-EF study design.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsGatzoulis, K. A., Tsiachris D., Arsenos P., Dilaveris P., Sideris S., Simantirakis E., Efremidis M., Dagres N., Korantzopoulos P., Fragkakis N., Letsas K., Flevari P., Vasilikos V., Sideris A., Iliodromitis E., Goudevenos I., Lekakis I., Vardas P., Kallikazaros I., & Stefanadis C.
JournalHellenic J Cardiol
Volume55
Issue5
Pagination361-8
Date Published2014 Sep-Oct
ISSN2241-5955
Λέξεις κλειδιάDeath, Sudden, Cardiac, Electrocardiography, Follow-Up Studies, Greece, Humans, Incidence, Middle Aged, Myocardial Infarction, Prognosis, Prospective Studies, Risk Assessment, Risk Factors, Stroke Volume, Survival Rate, Time Factors, Ventricular Function, Left
Alternate JournalHellenic J Cardiol
PubMed ID25243434

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.