Δημοσίευση

Post-operative biloma caused by unusual detection of luschka duct: demonstration with MRCP

ΤίτλοςPost-operative biloma caused by unusual detection of luschka duct: demonstration with MRCP
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsParamythiotis, D., Bangeas P., Goulas P., Rafailidis V., Kalogera A., Papavramidis T., Apostolidis S., & Michalopoulos A.
JournalHPB
Volume20
PaginationS745
Date PublishedJan-09-2018
ISSN1365182X
URLhttps://www.hpbonline.org/article/S1365-182X(18)32368-2/fulltext
DOI10.1016/j.hpb.2018.06.1518
Short TitleHPB

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.