Δημοσίευση

Postoperative glaucoma following infantile cataract surgery: an individual patient data meta-analysis.

ΤίτλοςPostoperative glaucoma following infantile cataract surgery: an individual patient data meta-analysis.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMataftsi, A., Haidich A-B., Kokkali S., Rabiah P. K., Birch E., Stager D. R., Cheong-Leen R., Singh V., Egbert J. E., Astle W. F., Lambert S. R., Amitabh P., Khan A. O., Grigg J., Arvanitidou M., Dimitrakos S. A., & Nischal K. K.
PubMed ID24921712

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.