Δημοσίευση

The potential role of microorganisms in the development of rosacea.

ΤίτλοςThe potential role of microorganisms in the development of rosacea.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsLazaridou, E., Giannopoulou C., Fotiadou C., Vakirlis E., Trigoni A., & Ioannides D.
JournalJ Dtsch Dermatol Ges
Volume9
Issue1
Pagination21-5
Date Published2011 Jan
ISSN1610-0387
Λέξεις κλειδιάAnimals, Bacterial Physiological Phenomena, Humans, Rosacea, Skin, Skin Diseases, Bacterial
Abstract

Rosacea is a chronic cutaneous disorder characterized by centrofacial persisting erythema, telangiectases, papules, pustules, edema, phymas and ocular involvement. Despite being one of the most common skin disorders, its pathogenesis remains unclear and controversial. Although the disease triggering factors are well recognized, the underlying causes of rosacea have not yet been identified. Several different postulates about its pathogenesis can be found in the medical literature. Abnormalities of the pilosebaceous unit, as well as genetic, vascular, inflammatory, environmental and microbial factors have been described. The microorganisms that have been associated include Helicobacter pylori, Demodex folliculorum, Staphylococcus epidermidis, and Chlamydia pneumonia; all the studies have been inconclusive. We review currently available scientific data on the potential pathogenetic role of microorganisms in the development of rosacea.

DOI10.1111/j.1610-0387.2010.07513.x
Alternate JournalJ Dtsch Dermatol Ges
PubMed ID21059171

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.