Δημοσίευση

Predictable ventricular shift after focal cerebral ischaemia in rats: practical considerations for intraventricular therapeutic interventions.

ΤίτλοςPredictable ventricular shift after focal cerebral ischaemia in rats: practical considerations for intraventricular therapeutic interventions.
Publication TypeJournal Article
AuthorsLourbopoulos, A., Grigoriadis N., Karacostas D., Spandou E., Artemis N., Milonas I., Tascos N., & Simeonidou C.
PubMed ID19900985

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.