Δημοσίευση

Preferred reporting items for overviews of systematic reviews including harms checklist: a pilot tool to be used for balanced reporting of benefits and harms

ΤίτλοςPreferred reporting items for overviews of systematic reviews including harms checklist: a pilot tool to be used for balanced reporting of benefits and harms
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsBougioukas, K. I., Liakos A., Tsapas A., Ntzani E., & Haidich A-B.
JournalJournal of Clinical Epidemiology
Volume93
Pagination9 - 24
Date PublishedJan-01-2018
ISSN08954356
URLhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0895435617307989http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0895435617307989?httpAccept=text/xmlhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S0895435617307989?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/j.jclinepi.2017.10.002
Short TitleJournal of Clinical Epidemiology

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.